Teamviewer Addon Channel
79 020,59 DA 66 684,04 DA 79020.59 DZD
Logiciel TeamViewer Corporate - 30 Managed Users, 500 Managed Devices
231 938,94 DA 195 729,06 DA 231938.94 DZD
Microsoft Office 365 Edition E3 - Abonnement 12 mois
55 709,22 DA 47 012,00 DA 55709.22 DZD
Abonnement Microsoft 365 Edition business Basic 12 Mois
14 532,84 DA 12 264,00 DA 14532.84 DZD
Microsoft Exchange Online (Plan 1)- Abonnement 12 mois
9 688,56 DA 8 176,00 DA 9688.56 DZD
Abonneent Logiciel de supervision PRTG 1000 Sondes 01 an de support
740 956,85 DA 625 280,04 DA 740956.85 DZD
Abonnement Logiciel de supervision PRTG 1000 Sondes 03 an de support
1 056 009,79 DA 891 147,50 DA 1056009.79 DZD
Gsuite Google Workspace Business Standard (1 utilisateur / AN)
24 889,22 DA 21 003,56 DA 24889.22 DZD
Google workspace Business STARTER (1 utilisateur / AN)
12 442,88 DA 10 500,32 DA 12442.880000000001 DZD